Blachy zapiekankowe

BLACHY DO WYPIEKU BUŁEK TYPU ZAPIEKANKA

  • WYKONANIE: Blachy wykonane są metodą tłoczenia i zaginania. Powierzchnia wypiekowa tłoczona jest z jednego kawałka blachy i osadzona na konstrukcji z profilu aluminiowego, z którą łączona jest metodą nitowania lub spawania w zależności od rodzaju.
  • PERFORACJA: Perforacja powierzchni wypiekowej zapewnia odpowiedni przepływ powietrza.
  • POWŁOKI NIE PRZYWIERALNE: Każda blacha może dodatkowo zostać pokrytajedną z powłok nie przywierających z grupy silikonów, powłoką na bazie kauczuku silikonowego lub żywic silikonowych.
  • TYP MULD S LUB L: Przetłoczenia wzdłuż dłuższego boku (typ L) lub wzdłuż krótszego boku blachy (typ S).
  • TYP RAMY: blachy zapiekankowe mogą być osadzone na tych samych typach ram co blachy bagietkowe, czyli STANDARD, EURO lub HERT.
ZAPIEKANKA Standard
Typ Wymiary Szer muldy Liczba muld Powierzchnia Powłoka Nr Katalogowy
A B
L 400 600 75 4 Perforacja Brak powłoki PBZ.ST.0001
S 400 600 75 6 Perforacja Brak powłoki PBZ.ST.0002
L 580 780 75 6 Perforacja Brak powłoki PBZ.ST.0003
S 580 780 75 9 Perforacja Brak powłoki PBZ.ST.0004
L 600 800 75 6 Perforacja Brak powłoki PBZ.ST.0005
S 600 800 75 9 Perforacja Brak powłoki PBZ.ST.0006
L 580 980 75 6 Perforacja Brak powłoki PBZ.ST.0007
S 580 980 75 10 Perforacja Brak powłoki PBZ.ST.0008
L 400 600 75 4 Perforacja Silikon PBZ.ST.0009
S 400 600 75 6 Perforacja Silikon PBZ.ST.0010
L 580 780 75 6 Perforacja Silikon PBZ.ST.0011
S 580 780 75 9 Perforacja Silikon PBZ.ST.0012
L 600 800 75 6 Perforacja Silikon PBZ.ST.0013
S 600 800 75 9 Perforacja Silikon PBZ.ST.0014
L 580 980 75 6 Perforacja Silikon PBZ.ST.0015
S 580 980 75 10 Perforacja Silikon PBZ.ST.0016