ELETTROREAL

Elettroreal to nowy elektryczny piec wsadowy będący wynikiem badań łączących nowoczesne technologie i doświadczenie w dziedzinie pieczenia chleba.

Komory ogrzewane są przez niezależne elementy grzejne umieszczone pomiędzy sufitem i podłogą, ich konstrukcja jest całkowicie szczelna i obłożona materiałem izolacyjnym, zapewniając wysoką izolację cieplną. Oddzielne sterowanie mocą dla każdej komory umożliwia automatyczną regulację temperatury, w celu zarządzania dystrybucją ciepła w całej strefie komory wypiekowej. Moc grzałek jest regulowana niezależnie dla góry i dla spodu oraz pomiędzy przodem i resztą komory.

Każda komora posiada niezależne zasilanie w parę. Można ustawić moment uruchomienia czas trwania i temperaturę każdego generatora pary i wyświetlić jej wartość w panelu. Zarządzanie za pomocą wyświetlacza i przycisków.

Centralka sterująca jest standardowo wyposażona w sterownik umożliwiający regulację od 100% do 50% mocy dla każdej komory.

Czas pieczenia można ustawić dla każdej komory indywidualnie, a sygnał dźwiękowy i światło poinformuje o zakończeniu cyklu. Wyświetlacz pokazuje pozostały czas pieczenia.

ELETTROREAL

ELETTROREAL