ASSO

Praktyczny, kompaktowy i wszechstronny.

Piec ASSO oferuje jakość porównywalną do tej otrzymywanej w dużych piecach wsadowych, ale przy małej i bardzo zróżnicowanej produkcji małych piekarenek lub sklepów. Piec wyposażono w wielopoziomowy system grzewczy, który jest chroniony międzynarodowym patentem, sprawia że Asso stał się ekstremalnie praktycznym, kompaktowym i wszechstronnym urządzeniem. Sercem pieca jest innowacyjny system zarządzania. Każdy poziom posiada oddzielny automatyczny system regulacji i kontroli temperatury który dostosowuje intensywność ogrzewania do zapotrzebowania danego poziomu. Dzięki czemu pomimo obróbki rożnych ilości produktu na rożnych poziomach, otrzymamy tak samo dobry i jednorodny efekt.

ASSO

ASSO