Międzygarownia ECP

Międzygarownia ECP używana głównie w automatycznych liniach do chleba do garowania kęsów po ich podzieleniu i zaokrągleniu, ale przed ostatecznym ukształtowaniem i wyrośnięciem, co zapewnia kontynuację cyklu produkcyjnego według określonego wcześniej rytmu. Modele są dostępne od 224 do 400 kieszeni, porcje ciasta od 200 do 1300gr. Maksymalny . ECP jest to automatyczne urządzenie do wytwarzania i kontroli wilgotności oraz do ogrzewania.