Dzielarko-zaokrąglarka DB3 FA

Dzięki maszynie otrzymuje się okrągłe bułki. Automatyczny cykl pracy z elektronicznym panelem sterowania, 5 modeli dzielących kawałki między 14 a 52 porcje, waga porcji od 20 do 250 gr.

DB3 FA

DB3 FA